فروشگاه تهرانی

پروژه فروشگاه تهرانی

پروژه فروشگاه تهرانی

پروژه نصب دیوارپوش پلیمری امروزه جهت دیوارپوش دکوراتیو در دکوراسیون داخلی از آجرهای پلیمری استفاده میشود.این آجرها از مواد سبک پلیمری در ترکیب با مصالح بنایی تولید شده و باعث کاهش وزن بار مرده ساختمان میشود.ترکیب رنگی مختلف در کنار بندکشی زیبا ...