بیمارستان چشم پزشکی بینا

پروژه بیمارستان چشم پزشکی  بینا

پروژه بیمارستان چشم پزشکی بینا

این بیمارستان واقع در خیابان رسالت می باشد.دیوارپوش های ماربل در بخش جراحی و اتاق های عمل استفاده شده است .خاصیت آنتی باکتریال بودن این ورق ها از بزرگترین مزید دیوارپوش می باشد که در کنار سرعت عمل بالا در نصب بسیار مورد ...