پروژه بیمارستان فوق تخصصی شهرام

پروژه بیمارستان فوق تخصصی شهرام

پروژه بیمارستان فوق تخصصی شهرام

بیمارستان فوق تخصصی شهرام واقع در میدان فاطمی مرکز درمانی است که بصورت خصوصی،خدمات درمانی ارائه میدهد و در حال حاضر 68 تخت خواب فعال دارد. [caption id="attachment_3107" align="alignnone" width="525"] بیمارستان فوق تخصصی شهرام[/caption] [caption id="attachment_3108" align="alignnone" width="525"] بیمارستان فوق تخصصی شهرام[/caption] [caption id="attachment_3109" ...