برج باران

پروژه برج مسکونی باران

پروژه برج مسکونی باران

برج مسکونی باران 2 در محله شهید بهشتی تهران بزرگراه شهید بابایی، سروستان دوم، نارنجستان شمالی، واقع شده است.